Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlum
Chlumu Vlašimi

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022

Vážení spoluobčané, obec Chlum je nucena z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech realizovat změnu způsobu platby za svoz komunálního odpadu.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zahrnuje svoz směsného komunálního odpadu (popelnice), ale také odvoz kontejnerů se směsným odpadem, kontejnerů s bioodpadem a také kontejnerů na tříděný odpad. Ročně za odpadové hospodářství vydává obec Chlum cca 100 000,- Kč.

Od 1.1.2022 již nebudeme platit za komunální odpad dosavadním způsobem – na základě smlouvy s Technickými službami Vlašim, ale formou místního poplatku z odpadu přímo obci Chlum.

Doručení dopisu o platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Do domovních schránek Vám byl doručen dopis s platebními informacemi o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen poplatek z odpadu). Dopis byl adresován fyzickým osobám s pobytem v Chlumu k 12. 1. 2022.

Pokud jste dopis neobdrželi, dostavte se na Obecní úřad Chlum. Bude vám vydána kopie dopisu s variabilním symbolem.

Základní informace pro poplatníka o místního poplatku z komunálního odpadu

Obec Chlum zavedla na základě účinnosti novely zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále poplatek z odpadu). Poplatníkem poplatku z odpadu s povinností zaplatit poplatek ve výši 600 Kč na rok 2022 v časovém rozmezí od 1. 1. 2022 do 31. 6. 2022 je:

  1. každá fyzická osoba přihlášená na území obce Chlum,
  2. vlastník nemovité věci na území obce Chlum (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická

Do 18. 1. 2022 byl každé fyzické osobě na její adresu evidovaného pobytu v Chlumu doručen osobní dopis, který obsahuje informace o poplatku, jeho výši a informace o platebních údajích. Zároveň je v něm uveden variabilní symbol, který je určen každé fyzické osobě po celou dobu, kdy bude mít evidován pobyt v Chlumu. Tento variabilní symbol si uschovejte. Použijete ho při platbě poplatku v dalších letech dle aktuálně platné vyhlášky.

Platbu na rok 2022 uhrad’te termínu od 1.1.2022 do 30.6.2022

Vlastník bytu, rodinného domu, nebo stavby pro rodinnou rekreaci na území obce Chlum, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba, má povinnost učinit na pokladně obce ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Při ohlášení bude vlastníkovi vygenerován variabilní symbol

Variabilní symbol

Každému poplatníkovi poplatku z odpadu je přidělen unikátní osmimístný číselný kód – variabilní symbol. Variabilní symbol byl fyzickým osobám s platným pobytem v Chlumu zaslán v osobním dopise do domovních schránek. Je nezbytné, abyste si tento variabilní symbol uložili. Budete ho používat další roky.

Variabilní symbol je pro každého poplatníka jedinečným identifikátorem, který je platný pro:

  • každou fyzickou osobu s platným pobytem, a to po celou dobu jeho přihlášení v Chlumu,
  • každého vlastníka nemovitosti v Chlumu, pokud v ní není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to po celou dobu vlastnictví této nemovitosti, nebo do doby, kdy přestane být poplatníkem.

Poplatník vlastnící nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt

Pokud vlastníte byt, rodinný dům nebo rekreační objekt a žádná fyzická osoba v tomto objektu nemá evidován pobyt, jste povinni učinit od 1.1.2022 do 31.03.2022 ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Ohlášení provedete na pokladně obce Chlum. Totožnost prokážete dokladem totožnosti, občanským průkazem, cestovním dokladem, atd.

Pracoviště místních poplatků ověří v katastru nemovitostí dálkovým přístupem vlastnictví nemovitosti a následně Vám vydá dokument s variabilním symbolem pro platbu poplatku.

Místní poplatek z odpadu budete platit ve výši 600 Kč za ohlášenou nemovitost.

Pokud získáte nemovitost v průběhu kalendářního roku a nikdo v ní nebude mít evidovaný pobyt, máte povinnost do 15 dnů od zápisu nabytí nemovitosti do vlastnictví na katastru nemovitostí, učinit ohlášení k místnímu poplatku obecního systému odpadového hospodářství.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle u 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Občané s trvalým pobytem na úřední adrese Chlum 42, (budova Obecního úřadu Chlum)

Občané, kteří mají evidovanou adresu místa trvalého pobytu na úřední adrese Chlum 42, jsou také poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Dopis s variabilním symbolem, který byl roznesen do domovních schránek, mají tito občané uložen na Obecním úřadu Chlum.

Žádáme občany, aby si dopis v otevíracích hodinách OÚ, případně po domluvě se starostou obce, tel. 73 1234 451, vyzvedli.

Upozorňujeme na povinnost poplatníka zaplatit poplatek ve lhůtě 1.1.2022 do 30.6.2022.

V případě, že poplatek nebude včas zaplacen, může být navýšen až na trojnásobek.

Nádoby na svoz komunálního odpadu od roku 2022

Směsný komunální odpad (SKO) je takový odpad, který nelze dát do barevných nádob určených ke třídění odpadů. Do SKO tedy patří např. popel, kosti, maso a zbytky z oběda, mastný papír, láhev od stolního oleje, rozbité zrcadlo, keramický hrnek, klasická žárovka apod.).

De facto toho moc není, co by mělo v rámci SKO skončit na skládce, protože jinak vše, co se z domácnosti „vyhodí“, se ze zákona třídí (papír, sklo, plasty, kovy, jedlé oleje, objemný odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný odpad, vyřazené elektrospotřebiče).

Každá domácnost má nárok na takový počet nádob, kolik v domě bydlí lidí (1 nádoba o objemu 110 litrů na 4 osoby). S ohledem na to, že většinu odpadů lze předat do barevných nádob určených ke třídění odpadů, bylo obcí empiricky stanoveno, že by měla 1 nádoba o objemu 110 litrů stačit pro 4 osoby. V případě, že nádobu nemáte, nebo Vám stačit nebude, lze požádat na Technických službách Vlašim, s. r. o., tel. 317 842 540, o přidělení nádoby další. Je však nutno počítat s tím, že třídění odpadů je ze zákona povinnost, nikoliv možnost a že obsah Vašich nádob může být zkontrolován (obcí nebo pracovníky TS Vlašim), zda-li do nich dáváte to, co tam být má či nemá.

Svoz bude probíhat de facto jako v minulosti, tedy ve dnech, na které jsme si zvykli. Termíny svozů se nemění a v případě, že by ke změně došlo, budou občané informováni na webových stránkách obce, na úřední desce a pomocí obecního rozhlasu.

Přílohy

Informace pro občany s trvalým pobytem v obci Chlum

ODPADY-dopis-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,78 kB

Přihláška k místnímu poplatku (formulář v pdf.)

ODPADY-prihlaska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 233,37 kB
Datum vložení: 28. 7. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 7. 2023 23:37
Autor: Správce Webu

Život v obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři, svazky a projekty